Jak powinna być skonstruowana umowa o zakup samochodu?

Jak powinna być skonstruowana umowa o zakup samochodu?

Zakup samochody zawsze odbywa się na podstawie zawarcia umowy. Zwykle wszystkie z nich wyglądają niemal tak samo. Niemniej można trafić na nieuczciwego sprzedawcę, który będzie próbował zamieścić w umowie podejrzane zapisy. Wszystko trzeba więc wcześniej sprawdzić.

Co trzeba zawrzeć w umowie kupna samochodu?

Zasadniczo umowa powinna być napisana zrozumiałym językiem. Jednocześnie jednak powinna być obszerna i zapewniać precyzyjne informacje. To chroni zarówno kupującego, jak i sprzedającego przed ewentualnymi problemami. W umowie koniecznie muszą się znaleźć:

  • Data kupna samochodu i jego odbioru przez kupującego. Wpisać należy także miejscowość, w której zawiera się umowę.
  • Cenę transakcyjną.
  • Informacje o sprzedawanym aucie, takie jak marka, model, numer VIN itd.
  • Podpisy dwóch stron umowy.
  • Dane osobowe sprzedawcy i kupującego.

Na co uważać przy zawieraniu umowy?

Przed podpisaniem umowy koniecznie należy zweryfikować dane osobowe sprzedawcy. Musi on udostępnić swój dowód osobisty, a kupujący powinien upewnić się, czy dane w umowie są w pełni poprawne.

Umowę powinien własnoręcznie podpisać sprzedawca (lub sprzedawcy, jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest wpisany współwłaściciel). Nigdy nie można zawierać umowy, która będzie podpisana przez kogoś innego (np. brata, czy ojca sprzedawcy) niż formalny właściciel pojazdu.

Absolutną koniecznością jest także przeczytanie umowy przed jej podpisaniem. Jeśli jakikolwiek zapis jest niezrozumiały, niezgodny z prawdą to umowę należy zmienić. Podobnie sytuacja wygląda wtedy, gdy brakuje w niej jakiegokolwiek istotnego zapisu.

Dużym błędem jest również zaniżenie ceny pojazdu w umowie, po to, by zapłacić niższy podatek PPC. Wtedy to można mieć problemy z Urzędem Skarbowym oraz gdy któraś ze stron będzie chciała odstąpić od umowy.